Danes smo bili ob 6.20 uri preko odzivnikov obveščeni, da je Pšata nevarno narasla in, da bi lahko začela poplavljati. Pri čiščenju struge je sodelovalo 8 operativcev. Tokrat smo imeli srečo in so padavine pravi čas prenehale.