Vse operativce obveščam, da bo redna operativna vaja po planu vaj potekala v soboto, 3. maja ob 17. uri v gasilnem domu. Po končani vaji pa bomo pripravljali vse potrebno ta Florjanovo nedeljo, ki bo 4. maja.

V nedeljo, 4. maja se bomo zbrali ob 8.00 v gasilnem domu.

Udeležba za operativce je obvezna!

Na pomoč!

Poveljnik Roman Koncilija