V petek, 11.aprila 2008 ob 17.uri bo sestanek za desetino Mladink v gasilskem domu. Jutri bo samo sestanek za nadaljne vaje in sestavo desetine. Z vajami bomo začeli po dogovoru na sestanku.

Vabljene tudi nove mladinke!

Forum: Mladinke – 2008

Mentor Boštjan Koncilija