Danes je potekala redna mesečna operativna vaja po planu gasilskih vaj.

 

Teme na vaji:

  • Naprave za zaščito dihal (zaščitne maske ,nameščanje IDA)
  • Gašenje notranjih požarov (postopek,vstop,gibanje,načini gašenja)
  • Možni načini gašenja:gospodarski objekti,stanovanjski objekti- pristop
  • Praktično HOT FIRE – analiza

Album: Operativna vaja za mesec Marec – 5.april 2008

Videoalbum

Nekaj videoposnetkov