Vse operativce obveščam, da bo društvena operativna vaja za mesec marec, po planu vaj operative, v soboto, 5.aprila ob 17.30 v prostorih PGD Moste.

Udeležba je obvezna!

Na pomoč!

Poveljnik Roman Koncilija