Vabilo

Vse gasilce in simpatizerje vabimo na občni zbor, ki bo v soboto, 2.2. 2008 ob 18.00 v prostorih gasilskega doma. Po končanem občnem zboru, bo tradicionalna klobasna tombola z ansamblom.

DNEVNI RED:

  1. Izvolitev delovnega predsednika, zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijsko komisijo in volilno komisijo
  2. Poročilo predsednika, tajnika, blagajnika, poveljnika, mladinskega referenta, referenta veteranov, predstavnice članic, orodjarja in nadzornega odbora
  3. Poročilo verifikacijske komisije
  4. Razprava na podana poročila
  5. Predlog novega statuta PGD Moste
  6. Volitve novih organov društva
  7. Delovni in finančni plan za leto 2008
  8. Določitev delegatov za občni zbor GZ Komenda
  9. Podelitev priznanj in odlikovanj
  10. Razno

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo!

 

Upravni odbor PGD Moste

Na pomoč!