Osnovni tehnični podatki o sistemu

V radijski omrežje ZA — RE je vključen tudi sistem enosmernega pozivanja oziroma tihega alarmiranja (paging) po standardu POCSAG. Ta sistem omogoča poši1janje besedila, ki vsebuje do 160 znakov. Ta sporočila so lahko e v naprej pripravljena in programirana v računa1niku, ki jih nato preko repetitorja posreduje do pozivnikov. Prav tako so v naprej pripravljene skupine po enotah na terenu, ki jih samo izberemo, dodamo ustrezno sporočilo in pošljemo v prostor. Sistem tihega alarmiranja deluje v okviru vse države na enotni frekvenci.

Po Sloveniji pa so na posameznih področjih še vedno lise kamor signal nese. V primeru pozivanja več enot s pozivniki je en kanal vrnitev za ostalo delo, komunikacija na tem kanalu je v tem asu onemogočena. Vsak pozivnik ima svojo identifikacijsko številko in pripada določeni osebi ali skupini, ki se jih izmenjuje v času dežurstva.
Naslov pozivnika je sedemmestna številka. Oznako pozivnika sestavljajo, osebna oznaka, regijska oznaka, oznaka enote, oznaka specializirane enote. Prvi dve številki od leve proti desni pomenita oznako regije.

Vsak pozivnik ima lahko tiri različne naslove:
– individualni naslov
– naslov regije
– naslov enote
– naslov specializirane enote

 

 

 

 

 

 

 

REGIJA

CENTER ZA OBVESCANJE

OZNAKA REGIJE

 

Center za obveščanje Republike Slovenije

00

Zahodno štajerska

Celje

01

Koroška

Slovenj Gradec

02

Severno primorska

Gorica

03

Posavska

Krka

04

Obalna

Koper

05

Gorenjska

Kranj

06

Ljubljanska

Ljubljana

07

Vzhodno štajerska

Maribor

08

Pomurska

Murska Sobota

09

Dolenjska

Novo Mesto

10

Notranjska

Postojna

11

Podravska

Ptuj

12

Zasavska

Trbovlje

13