Pregled modelov radijskih postaj:
Trenutno se v sistemu uporabljajo:
ročne radijske postaje:
MT 2100 Motorola izhodne moči 1 5 W,
SL 500 Makson izhodne moči 1 5 W,
HX 390 Standard.
mobilne in stacionarne radijske postaje:
MC 2100 Motorola izhodne moči 10 —20 W,
FTL 2011/99 Vertex izhodne moči 10 —20 W,
T 2020 Tait izhodne moči

Uporabniki radijskih postaj:
DRŽAVA:
sistem opazovanja,
obveščanja in alarmiranja,
gorsko reševalna služba,
jamarska reševalna služba,
civilna zaščita,

REGIJA:
službe za zaščito in reševanje,
enote in službe podjetij,
društvenih in drugih nevladnih organizacij,
enote in službe civilne zaščite,

LOKALNA SKUPNOST:
gasilska in zdravstvena služba,
enote za prvo pomoč pri rdečemu križu Slovenije,
operativni sestavi društev, podjetja, zavodi,
organizacije, civilna zaščita

Priprava postaje za uporabo in vzdrževanje:

1. Pri ročni radijski postaji moramo najprej preveriti, če je baterija pravilno nameščena na radijsko postajo.
2. Preveriti moramo, ali je antena do konca privita na postajo. Paziti pa moramo, da antene ne privijemo premočno, ker lahko poškodujemo antenski konektor na postaji. NIKOLI NE ODDAJAMO S POSTAJO BREZ PRIVITE ANTENE, saj lahko poškodujemo postajo.
3. Nato prižgemo postajo in se prepričamo, da je gumb za nastavitev jakosti zvoka nastavljen vsaj na eno tretjino maksimalne jakosti.