Ko postaja začne oddajati opozorilne piske (opozorilo, da je baterija prazna) ali e se postaja ob pričetku oddajanja ugasne, moramo preveriti, če je baterija napolnjena in če je stik med baterijo in postajo dober. Kontakte na bateriji in postaji moramo občasno očistiti z mehko krpo in alkoholom.
BATERIJE POLNIMO SAMO, KO SO POPOLNOMA PRAZNE (opozorilni piski postaje). POLNIMO JIH IZKLJUCNO V ORIGINALNIH POLNILCIH, drugače lahko pride do eksplozije. Starih baterij ne smemo metati v smeti, saj vsebujejo okolju škod1jive snovi. Najbolje je, da jih hranimo v zaprti omari in jih oddajamo vsako leto ob akcijah zbiranja posebnih odpadkov.
Pomembno pa je, da si pred uporabo radijske postaje najprej preberemo navodila, ki so pri1ožena in se ravnamo po njih.

Oddajanje z radijsko postajo:
1. Preden začnemo oddajati se moramo prepričati, da je kanal na katerem e1imo oddajati prost.
2. Če je le mogoče, je najbolje, da oddajamo na prostem oziroma v zaprtem prostoru vsaj v b1iini oken. V primeru, da je zveza slaba včasih zadostuje že če se premaknemo za korak ali dva in zveza se izbo1ja. Včasih pa to ne zadostuje in če že1imo izbo1jšati zvezo do take mere, da je razumljiva, moramo popolnoma zamenjati lokacijo oddajanja in seveda bo s tem tudi sprejem boljši.

3. Pri oddajanju z ročno radijsko postajo moramo postajo držati vedno navpično na razdalji vsaj 5 do 8 cm od ust. Po možnosti naj bo antena nad višino glave. Če nosimo radijsko postajo med oddajanjem za pasom in uporabljamo dodatni mikrofon, ali celo s1uša1ke z mikrofonom, lahko pričakujemo nekoliko s1abo zvezo.


Organizacija radijskega prometa
Postopek pogovora:
Splošna navodila
1. Pred oddajanjem se moramo odločiti kaj bomo povedali. Sporoi1a naj bodo kratka in jasna.
2. Preveriti moramo, če imamo nastavljen pravi kanal in če je le ta prost. Nikoli ne smemo upadati v zvezo.
3. Svoje sporočilo moramo oblikovati v kratke stavke. Govoriti moramo počasi in naravno in ne preglasno.

4. Izogibati se moramo prekomernih in neuradnih klicev, saj zasedamo zvezo in jo obremenjujemo z informacijami, ki niso primerne za vsakogar.

5. Mikrofon moramo držati od 5 do 8 centimetrov od ust. Po možnosti ga moramo zaščititi pred hrupom iz okolice, najbolje pa, da se v kolikor je to možno premaknemo v tišjo lego stran od ropota motorja in podobno.

6. Z govorom moramo začeti že sekundo ali dve, po pritisku na PTT tipko za oddajanje, prav tako pa jo spustimo šele sekundo ali dve potem, ko smo končali oddajanje sporočila.

7. Če je zveza slaba in je sporočilo slabo razumljivo, in ne obstaja možnost za vzpostavitev boljše zveze s premaknitvijo na drugo lokacijo, sporočilo pa vseeno želimo oddati, je najbolje da ga črkujemo po tablici črkovanja.

Postopek pogovora:

ORODNO VOZILO 1,

orodno vozilo je tisto, ki ga

KLIČE POVELJNIŠKO VOZILO,

kličemo

SPREJEM

pove1jniško vozilo je tisti

,ki k1iče

POVELJNIŠKO VOZILO,

ORODNO VOZILO 1

NA SPREJEMU

ORODNO VOZILO 1,

V nadaljevanju pogovora se

POVELJNIŠKO VOZILO TI SPOROČA….

lahko izpusti identifikacijske

SPREJEM.

oznake in >>sprejem<<.

• . . .(izmenjava sporoči1)

ORODNO VOZILO 1,

POVELJNIŠKO VOZILO,

KONČANO

POVELJNIŠKO VOZILO,

ORODNO VOZILO 1,

KONČANO

Zveza med radijsko postajo in telefonom:

Center za obveščanje kliče, poveljniško

vozilo. Sprejem

poveljniško vozilo, center za obveščanje,

na sprejemu

Prosim za povezavo s telefonom. Številka

je ttx-xx-xx. Sprejem.

Sogovornika pri telefonu opozorimo, da

delamo preko radijske postaje.

Center za obveščanje, poveljniško vozilo,

zveza s telefonom je končana.

Poveljniško vozilo, Center za obveščanje.

Končano