Kriterij za oceno kvalitete sprejema

Pomembno je da se pri preizkusu in pri uporabi zvez za oceno s1išnosti uporabljajo samo števi1ke saj je sistem tako enoten, pa tudi zasedenost kanalov je precej krajša. Ocene, ki so navedene so popolnoma razumljive in ni potrebno dajati dodatnih tekstovnih ocen.

Kontrola nad radijskim prometom
 
Pristojni regijski centri za obveščanje imajo kontrolo nad radijskim prometom (snemajo se pogovori z operativcem, lahko snemajo pogovore preko repetitorjev) in dodeljujejo simpleksne kanale uporabnikom, ko zanje zaprosijo. Uporabniki smejo uporabljati le tiste simpleksne kanale, za katere so se predhodno dogovorili s centrom za obveščanje oziroma katere jim je center za obveščanje dodelil v primeru akcije. Vse radijske postaje, ki e1ijo komunicirati s centrom za obveščanje, morajo imeti vprogramirano identifikacijsko kodo. Identifikacijske kode (ID) dodeljuje center za obveščanje. Vsi uporabniki morajo centru za obveščanje dostaviti osebne pozivne znake, v kolikor jim jih ne dodeli center.