Splošna uporaba Kanalov

Semidupleksni kanali
Smedupleksni kanali se prioritetno uporabljajo za zveze s centrom. V primeru potrebe lahko center dodeli semidupleksni kanal za delo med uporabniki. To je možno v situaciji, ko preko simpleksnih kanalov ni možno komunicirati v času trajanja intervencije, zaradi konfiguracije terena ali druge ovire ali motnje.


Simpleksni kanali za samostojno delo v regijah
Pri uporabi simpleksnih kanalov za delo v regijah imajo prednost kanali od 35 do 50. V primeru potrebe se lahko uporabljajo tudi kanali od 51 do 68, vendar ne na izpostavljenih in visokih točkah. Kanala 33 in 34 se prvenstveno uporabljata za zveze s helikopterjem na terenu, v primeru potrebe pa tudi za druge zveze.

Simpleksni kanali za komuniciranje med regijami
Simpleksni kanali se uporabljajo tudi za komuniciranje med enotami iz sosednjih regij na terenu.
Simpleksni kanali za komuniciranje med regijami so vprogramirani v scan liste radijskih postaj MT2100 in MC2100 v posameznih regijah. Poleg njih so v scan liste vprogramirani kanali regijskih repetitorjev in kanala 33 in 34 ter kanal 35.

KANALI

VRSTA KANALA

PRJMARNA UPORABA

SEKUNDARN A UPORABA

OPOMBA

1 —30

SD
(repetitorji)

Zveza
uporabnik center

Zveza med uporabniki

31 —32

SD
(mbilni repetitorji)

Zveza
uporabnik center

Zveza med uporabniki

33—34

SI
(oddajnifrek. rep.)

Zveza
z helikopterjem

Zveza med uporabniki

35—50

SI
(oddajnefrek. rep.)

Zveza
med uporabniki

Zveza med regijami

Prednost pri uporabi

51 —68

SI
(sprejemne frek. rep.)

Zveza
med uporabniki

Uporaba samo v niinaI,