Gašenje

 • Ob požaru ne postanite panični.
 • Ob požaru takoj obvestite center za obveščanje na telefonsko številko 112.
 • Začetni požar lahko pogasite sami s priročnimi gasilnimi sredstvi z vodo, peskom, pokrovko ali odejo.
 • Če vam požara ne uspe pogasiti s priročnimi gasilnimi sredstvi, uporabite ročni gasilni aparat.

Ukrepi pri gašenju požara

 • Ob požaru v večstanovanjskih, predvsem visokih objektih, je največja nevarnost dim na stopnišču, ki otežuje ali celo onemogoča umik iz objekta. V tem primeru v prostoru, kjer ste, z mokrimi krpami zatesnite spodnji del vrat in v stanovanju počakajte na pomoč.
 • Če dim ni preveč gost, lahko dihala delno zaščitite tako, da si daste pred usta moker robec ali krpo.
 • Ko pridejo gasilci, jih takoj opozorite nase. Vedite pa, da vsako odpiranje oken ali vrat pripomore k širjenju požara, predvsem dima.

Splošni preventivni ukrep

Na stopnišču ne odlagajte gorljivih materialov, predvsem pa ne vnetljivih tekočin in plinov.

 

Požar dimnika

 • Pozimi so pogosti požari saj in smole v dimniku, še posebno, če se dimniške tuljave ne čistijo redno. Sprošča se visoka temperatura in, če niso dimniki pravilno in kvalitetno narejeni, se lahko zgodi, da se požar prenese na leseno konstrukcijo strehe
 • če opazite tak požar, takoj obvestite gasilce
 • ničesar ne mečite v dimnik, pazite samo, da se požar ne razširi v leseno konstrukcijo ali druge vnetljive materiale v bližini
 • z vodo gasimo samo vnetljivi material v bližini, vode pa ne smemo vlivati v dimnik, saj lahko pride do fizikalne eksplozije vodne pare, pri čemer so v veliki nevarnosti osebe v bližini. Prav tako ne polivamo zunanje stene dimnika zaradi možnosti pokanja sten dimnika
 • šele, ko zgorijo vse saje ter smola in se dimnik ohladi, lahko pristopimo k čiščenju dimnika, kar naj opravi pooblaščena oseba dimnikarske službe.