Objavljamo izčrpno poročilo poplav, ki so se zgodile 18.9.2007.

Icon Word Poročilo poplav 18.9.2007

Porocilo poplav 18.9.2007POROČILO POVELJNIKA »POPLAVE
2007«

 

 

Začetek
intervencij 13.30 18.09.2007;prisotnih 28 članov

                                            
čiščenje Šornovega mostu

         
postavljanje cestnih zapor na območju šolske poti

 

Ogledi
vodostajev , čiščenje naplavin na mostovih (pri Plevel,Boštjanovčev most, …

16.15
Pomoč pri zaščiti okoli gospodarskega poslopja.

18.00
vdor Pšate v Tunjico med gasilskim domom in Jermanom.

18.30 obsedeno stanje; zaščita domov v centru Most
in opozorilo vaščanom ob Tunjici navzgor( Plevelov konec).

20.00
center Most in vsa ostala vas pod vodo; ceste neprehodne-neprevozne, zapora
ceste na Križu,21.00 ;zapora ceste Mengeš- Brnik.

Od
22.00 do 23.30 reševalne akcije zajetih v vodi.

 Ves ta čas smo morali skrbeti za zapore
cestišča in organizacijo obvozov, reševanja nepremišljenih voznikov,ki so kljub
zaporam nadaljevali vožnjo v deročo vodo po cestišču.

 

ZAČETEK
ČRPANJA 0.15 do 3.00 – prisotnih 32 gasilcev

Od
3.00 do 7.00  15 gasilcev

Od
7.00  do 10.0028 gasilcev

Od
10 do 18.45 32 gasilcev

18.45
zaključek akcije za ta dan.

 

Skupaj je bilo opravljenih
39 črpanj v Mostah; 13 črpanj v Suhadolah.

V
sredo od 8.00 do 16.00 smo aktivirali tudi 3 traktorske cisterne (10.000 litrov)

 

Delali smo z dvema motorkama(
dokler ni ena crknila po dobrih 3 urah) in petimi potopnimi črpalkami, kar
pomeni , da smo delali v šestin skupinah po 2 do 4 operativce .Vsa
razpoložljiva oprema je bila v pogonu 19 ur.

 

Neprestano
je prihajalo do konflikta med centrom 112 in poveljnikom, zaradi nerazumevanja dela
na terenu (hišne številke nimajo nobenega zaporedja) in paničnih klicev občanov
. Posledica je bila organizirati reševalne akcije, ki pa sploh niso bile
potrebne ( formirati je bilo potrebno skupine, ki so gazile do pasu v vodi in
na nekaterih mestih so se morali celo navezati zaradi deroče vode). Največ dela
smo imeli z občani na hišni številki Moste 43 a in 98, ki so takoj po odhodu reševalnih ekip
zopet klicali na center in ponovno zahtevali pomoč.

Posledično
so poslali ekipe z čolni iz Mengša in Kamnika(seveda po nepotrebnem), kljub našim
zagotovilom ,da smo prijavo preverili.

 

20.09.2007 smo ob 8.00
nadaljevali

z črpanji na objektih kjer je bila podtalnica ali pa objekt ni bil tako
kritičen in je lahko počakal. Skozi ves dan so potekale aktivnosti v smislu
čiščenja cest ,dvorišč,hiš, stanovanj,… . Ta dan smo imeli 6 črpanj, 4 pranja- pospravljanja hiš, ter pranje cest in
dvorišč..Aktivnih je bilo 12 operativcev 10 ur

 

21.09.2007 Prezračevanje kleti z
izpihovalnikom,postavljanje cisterne – Moste 24 ( pgd Kamnik je poskrbel za
razlito olje)

Čiščenje
kleti v OŠ Moste 6 članov 6 ur.

Pomoč
pri čiščenju stanovanj ,garaž – odstranjevanje mulja in blata.

Aktivnih
8 članov 8 ur.

 

 

22.09.2007 Čiščenje igrišča in
dvorišča pred OŠ Moste, pranje dvorišča Balantič, čiščenje šolske ulice,…

Črpane
vode pri Resnik Moste,Žagar in Štimc Moste.

 

Pospravljanje
in ureditev gasilskega doma; pranje opreme,avtomobilov in omaric, saj smo imeli
tudi v domu 60 cm
vode.

Aktivnih
18 članov.

 

24.09.2007 Črpanje vode v Suhadolah –
novogradnje za Šornovem mostom 2 objekta z motorko.

Postavitev
prevrnjene cisterne Moste 80 l.

Aktivnih
6 članov.

 

Poraba
goriva cca 110 litrov  za motorko in agregat + vozila TAM 130 in TAM 80.

 

Pri
tako obsežni intervenciji se je uničilo ali izgubilo kar nekaj opreme.

 

V
okvari imamo 1 x potopno črpalko 800
l
in motorko( iz Sloge)

 

 

Na
koncu naj še dodam, da smo imeli mnogi izmed gasilcev tudi doma vodo v hiši, pa
smo kljub temu pomagali drugim(cena za to je seveda različna) in ne samo to po
prihodu na intervencijo,smo parkirali vozila na vasi in mnogim jih je zalila
voda, saj nismo imeli časa poskrbeti zanje,saj smo pomagali drugim(kdo nam bo
povrnil škodo za našo nesebičnost ali bolje rečeno NEUMNOST!!!)

 

 

Šele
21.09.2007 smo imeli prvi krizni sestanek operative (na mojo zahtevo), kjer smo
poročali in usklajevali dela in naloge. Dogovor je bil, da je potrebno nemudoma
sestaviti in popisati vso poškodovano in izgubljeno opremo. Prav tako je bilo
nemudoma potrebno sklicati sestanek z županom, saj so se med intervencijo tako
velikega obsega pokazale pomanjkljivosti za katere pa smo smatrali , da so v
pristojnost župana.  

 

Sestanek
z županom je bil 23.09.2007 v prostorih GZ Komenda. Čeprav na trenutke zelo
burna in glasna razprava se je na koncu zaključila v zelo dobrem in vzpodbudnem
vzdušju.

Glede
na to da je civilna zaščita (kdo sploh je ) popolnoma odpovedala, je bil
dogovor, da vse aktivnosti v smislu reševanja in zaščite, potekajo pod vodstvom
GASILCEV in župana   (v okviru njegovih
zmožnosti).

 

Potrebno
je pohvaliti izredno razumevanje tako g.Drolca , kot tudi podžupana g. Kepica,
saj sta brez pomisleka podprla naš trud in tudi škodo na opremi in orodju, brez
oklevanja nadomestila. Tako smo že v naslednjem tednu dobili manjkajočo opremo
(za kar gre pohvala g.Poglajnu, ki se je izredno zavzel).

 

Glede
na obsežnost in težavnost akcije naj omenim, da je bilo opravljenih v
intervenciji blizu 900 ur prostovoljnega dela.Vendar tako kot vedno smo jo
nekateri odnesli slabše kot drugi, ki se kitijo z našim perjem.

Zatorej
spoštovani gasilci in operativci , razmislite o svojih dejanjih, saj vsako
izmikanje zadolžitvi, to ne pomeni , da tega nebo nihče opravil, BO, vendar
nekdo ,ki je že tako do vratu v  … .

Vsem
ostalim, ki pa ste mi stali ob strani in mi pomagali, pa najlepša HVALA.

 

 

NA  POMOČ !

                                                                                                                     

                                                                                                POVELJNIK PGD MOSTE

                                                   
                                                 Roman Koncilija