S strani Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje smo danes prejeli obrazce za oceno delne škode po naravni nesreči – po poplavah, ki so zajele tudi našo občino.

Vse oškodovance na objektih, stavbah in infrastrukturi OBVEŠČAMO, da
lahko predpisane obrazce in priloge prevzamejo v sprejemni pisarni
Občine Komenda ali si jih stiskajo z naše spletne strani (spodaj).

Rok za oddajo izpolnjenih obrazcev – prijav ocene delne škode je zelo kratek, najkasneje do petka 28. septembra 2007 do 9:00 ure.

PRILOGE:

Vir: Občina Komenda