Vse operativce, občane in ostale obiskovalce strani obveščam, da bo operativna vaja za mesec april, v soboto, 21. aprila 2007 ob 18.uri v gasilskem domu PGD Moste. Za operativne člane je vaja obvezna, vabljeni pa ste tudi ostali!

Vaja je namenjena usposabljanju operativne enote PGD Moste

Vsebina vaje

  • Nesreče z nevarnimi snovmi, prometne nesreče – teoretičen del
  • Praktičen del nesreč z nevarnimi snovmi

Lep pozdrav in Na pomoč!