Preventiva

O požarni preventivi

Osrednji problem današnje požarne zaščite je v tem, da ljudje vlagamo premalo truda v preprečevanje požarov in v izobraževanje, kako je treba ob požaru ravnati.Na podlagi podatkov in izkušenj je ugotovljeno, da večina počarov nastane zaradi kršitev osnovnih pravil požarne zaščite. Večina malih požarov se razširi v velike zato, ker ljudje ne vedo, kaj morajo storiti, ko požar odkrijejo.Požarna zaščita je pomembna dolžnost slehernega posameznika in vseh skupnosti, a kljub temu venomer prihaja do požarov, do vse večje požarne škode in celo do žrtev, ki so posledica malomarnosti in nepazljivosti. Večina ljudi ne razmišlja dovolj o tem, kako nevaren je požar. čeprav to nevarnost priznavamo, jo le redko povezujemo z lastnim premoženjem in osebno varnostjo.

Za večino je požar preveč oddaljena grožnja, da bi poskrbeli za ustrezne zaščitne ukrepe.V našem društvu se zavedamo, da je tak odnos do požarne zaščite močno spremeniti le s poučevanjem ljudi, da bodo spoznali požarne nevarnosti ter skrbeli za njihovo preprečevanje zaradi sebe in drugih. Te aktivnosti in prizadevanja za izboljšanje splošne požarno varstvene kulture, je eno izmed poglavitnih in najtežjih nalog požarne zaščite.V ta namen vas bomo na naši internetni strani sproti obveščali in dajali napotke glede požarne varnosti in samega postopka pri gašenju manjših požarov, da bi ob tem prišlo do čim manjše gmotne škode.

Nekaj preventivnih člankov