Ob 8.28 je v RTP Murska Sobota na izvodu za Bakovce prišlo do izpada električne energije. Brez elektrike je bilo 1378 odjemalcev.