Ob 21.39 so gasilci GB Maribor posredovali v Ulici Antona Murka Spodnjih Hočah v občini Hoče – Slivnica, kjer je v stanovanjskem objektu iztekala voda. Zaprli so glavni ventil pri vodomeru in preprečili nadaljnje iztekanje vode ter pomagali pri čiščenju iztekle vode.